Dušičky za dveřmi!!!

  • Dušičky jsou za dveřmi, nezapomeňte vzpomenout na své blízké
  • k dispozici jsou zelené i suché dušičkové věnce a vše ostatní co k Dušičkám patří