Závojnatka

  • varieta zlatého karase s jednoduchým či dvojitým prodlouženou ocasní ploutví
  • barva červená, bílá, černá, případně vzájemné kombinace uvedených barev
  • nenáročná na kyslík a kvalitu vodního prostředí
  • dobře přezimují pouze základní závojnatky Kometa a Fantail
  • velmi dobře se rozmnožuje a dobře roste, částečně býložravá
  • dorůstá 20-25 cm