Sobotní předadventní „rápelení“ s Klárou Vavříkovou…

  • dnešní sobota byla ve znamení tvůrčího úsilí celého našeho týmu v čele s Klárou Franc Vavříkovou
  • z hromady chvojí a zásoby dekorací se nám povedlo vytvořit něco zajímavých prací
  • řada aranží se prodala hned po dokončení, nicméně stále jich dost zůstalo v prodejní expozici, odkud si je můžete zakoupit
  • letos má naše výstava vysokou návštěvnost, jsme moc rádi, že se Vám naše práce líbí...