Antiparazitární a protiplísňové přípravky

  • zásadní je nákup ryb u seriózních chovatelů s nádržemi s uzavřeným oběhem vody- minimalizuje se tím šance zavlečení chorob a parazitů do jezírka
  • preventivní koupele bychom měli provádět při karanténě, manipulaci s rybami např. při čištění nádrže a také každé jaro, případně i na podzim
  • léčivo se přidává přímo do nádrže v předepsané dávce, během 24 hodin se samo odbourá
  • běžně využíváme koupel typu FMC, pokrývá drtivou většinu parazitóz a plísní,  brzdí rozvoj bakterií
  • nabízíme osvědčené prostředky  FMC a  Alparex