Nabízíme zeleninovou sadbu po celou sezónu, dvouletky, skalničky, cibuloviny a hlíznaté květiny, trvalky, listnaté i jehličnaté stromy a keře a ovocné stromky. Nabídka se během sezóny proměňuje, při každé návštěvě lze objevit novinky, překvapení i inspiraci.